top of page

PRIVATUMO POLITIKA

Lankydamiesi šioje interneto svetainėje ir naudodamiesi joje teikiamomis paslaugomis Jūs patikite mums savo asmens duomenis. Gerbiame Jūsų privatumą, todėl įsipareigojame pateiktus duomenis tvarkyti tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.

 

Šioje privatumo politikoje sužinosite, kokius Jūsų duomenys yra renkami ir kodėl, kiek laiko jie yra saugomi ir kaip tvarkomi, taip pat kokias teises valdyti savo pateikiamus duomenis turite.

 

Tęsdami naršymą šioje interneto svetainėje ir naudodamiesi jose teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad susipažinote su privatumo politika ir sutinkate su joje aprašytais asmens duomenų tvarkymo principais, taikomais Jums naudojantis šia interneto svetaine. Taip pat patvirtinate, kad esate ne jaunesnis nei 16 metų arba, kitu atveju, naudojatės interneto svetaine su tėvų ar globėjų sutikimu ar leidimu.

 

Atkreipiame dėmesį, kad privatumo politika gali būti keičiama, o su jos paskutine galiojančia redakcija visuomet galite susipažinti šioje interneto svetainėje.

 

Visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais galite kreiptis el. paštu jurga.zagaraite@protonmail.com 

 

KAIP GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Beveik visais atvejais mes tvarkome tik Jūsų pačių mums pateiktus asmens duomenis,  kai naudojatės šios interneto svetainės paslaugomis. Papildomi duomenys gali būti generuojami paslaugos teikimo metu, pavyzdžiui kreipiantis nurodytais kontaktais ir pan.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Jūsų naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate. Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju tam tikros paslaugos Jums negalės būti suteiktos.

 

KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS TVARKOME IR KODĖL?

Duomenis tvarkome tik esant teisėto tvarkymo kriterijui:

– siekiant užtikrinti paslaugų teikimą ir sutartinių įsipareigojimų vykdymą;

– asmens sutikimu;

– kai tvarkyti asmens duomenis mus įpareigoja atitinkami teisės aktai;

– kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl mūsų ar trečio asmens teisėto intereso.

 

NARŠOTE ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE

Siekdami užtikrinti patogesnį naršymą, teikti patrauklesnius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgseną, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainės, tiek ir Jūsų aptarnavimą, mes tvarkome apibendrintus ir nuasmenintus duomenis, tokius kaip IP adresas, aplankyti puslapiai, naršymo trukmė, naršymui naudojami įrenginiai ir programos, geografinė vieta, amžius, lytis, kalba, bendri interesai ir pan.

Šių duomenų automatizuota analizė bei panaudojimas pakartotinės rinkodaros tikslais atliekami naudojantis trečiųjų šalių(pvz., Google, Facebook) paslaugomis bei įrankiais (pvz., Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, Facebook Pixel).

Jūsų asmens duomenys surenkami slapukų pagalba. Slapukai (angl. „cookies“) – tai nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Išsamesnė informacija apie slapukus pateikta adresu AllAboutCookies.org.

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

 

KAI SUTINKATE IŠ MŪSŲ GAUTI NAUJIENAS IR PASIŪLYMUS

Kai mūsų interneto svetainėse pateikiate savo telefono numerį ir/arba elektroninio pašto adresą, galite sutikti arba nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiami naujienlaiškiai).

Jūsų sutikimas gauti naujienas galioja 5 metus. Suėjus šiam terminui Jūsų duomenys bus sunaikinti arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninti, jeigu jie nebus naudojami kitiems teisėtiems tikslams.

Savo sutikimą dėl Jūsų duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu galite bet kuriuo metu atšaukti, paspausdami prenumeratos atsisakymo nuorodą iš mūsų gauto naujienlaiškio apačioje, arba pateikdami prašymą adresujurga@zagaraite.lt

 

KAI UŽSISAKOTE SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ

Norėdami gauti sąskaitą faktūrą už paslaugas turite pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, įmonės rekvizitus

Šie duomenys yra naudojami tik sąskaitos-faktūros išrašymo tikslu, todėl bus saugomi tik mūsų apskaitos programoje ir tvarkomi tiek laiko, kiek mus įpareigoja tą daryti atitinkami teisės aktai.

 

KAI NORITE SUSISIEKTI

Norėdami mums pateikti atsiliepimą, prašymą ar užklausą, tą galite padaryti elektroniniu paštu ar naudodamiesi socialiniu tinklu Facebook bei Instagram. Siekdami atsakyti į Jūsų kreipimąsi mes naudojame Jūsų pateiktą kontaktinę informaciją: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą ir pan. Šiuos duomenis naudojame tiek, kiek to reikia bendravimui su Jumis, tačiau ne ilgiau nei 2 metus.

 

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Mes neteikiam Jūsų duomenų tretiesiems asmenims be išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka arba teisėsaugos institucijoms, siekiant ištirti teisės aktų pažeidimus.

Jūsų duomenis mes galime perduoti duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko duomenis mūsų vardu. Duomenų tvarkytojai teikia svetainių prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos paslaugas, rinkodaros ir ryšių su klientais valdymo sistemos, duomenų analizės bei kitas paslaugas. Kai kurie duomenų tvarkytojai gali būti įsisteigę ne Europos Sąjungoje.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

 

AR JŪSŲ DUOMENYS SAUGŪS?

Įgyvendiname ir nuolat atnaujiname atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

NUORODOS Į KITAS INTERNETO SVETAINES

Jūsų patogumui ir informacijai mūsų interneto svetainėse gali būti nuorodų į kitas svetaines ar socialines paskyras. Mes neprisiimame atsakomybės už tokių svetainių privatumo politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą. Rekomenduojama susipažinti su kiekvienos svetainės privatumo politikos nuostatomis atskirai.

 

KOKIAS TEISES JUMS SUTEIKIA DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS AKTAI?

Turite šias teises:

 1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

 2. teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

 3. teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;

 4. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekiame mes arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai nėra svarbesni;

 5. teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;

 6. teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

 7. teisę reikalauti, kad tvarkomus asmens duomenis, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, persiųstume kitai šaliai, jeigu tai yra techniškai įmanoma;

 8. teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis turite elektroniniu paštu pateikti mums rašytinį prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo ir patvirtinti savo tapatybę, pateikdami asmens dokumentą arba kitaip, teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę. Į Jūsų prašymą atsakysime per 30 kalendorinių dienų.

 

PRISTATYMAS IR GRĄŽINIMAS

 1. Virtualūs / skaitmeniniai produktai pristatomi iš karto po įvykdyto apmokėjimo suteikiant nuorodą su prieiga prie skaitmeninio produkto. 

 2. Atlikus mokėjimą, jūsų nurodytu el. paštu gausite prisijungimo prie YIN jogos grupės nuorodą arba bilietą į renginį. Jeigu laiško nematote, patikrinkite šlamšto (spam) dėžutę.

 3. Pinigai už virtualius, skaitmeninius produktus negrąžinami. Negalėdami dalyvauti renginyje - savo bilietą galite padovanoti draugui.

 4. Dalyvavimas YIN jogos sesijose yra jūsų atsakomybė. Jokios registracijos grupėje nėra. Jeigu negalite dalyvauti gyvose sesijoje - dalyvaujate pagal įrašus. Narystės nėra pratęsiamos.

 5. Pinigai už dalyvavimą asmeninėje ar grupinėje sesijoje bei stovyklose grąžinami tik tuo atveju, jei dalyvis, negalėdamas dalyvauti, vietoje savęs suranda kitą dalyvį.

PRISTAYTMAS IR GRĄŽINIMAS
bottom of page